Kørsel

Der vil være mulighed for efter en individuel vurdering at søge om buskørsel til og fra børnehaven.

Procedure for bevilling og retningslinjer for kørsel kan ses i bilag nederst på denne side.

Ansøgningsskema samt samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger kan ses i bilag nederst på siden eller rekvireres på tlf.: 5473 2730.

Hvis dit barn er visiteret til kørsel
Kørselsruterne planlægges i samarbejde mellem vognmændene og institutionslederen. Vi bestræber os på, at børnene har så kort køretid som muligt.
Vi bestræber os ligeledes på at tilgodese det enkelte barn og deres familier, vel vidende, at det er svært at tilfredsstille alle.

I er ansvarlige for at give besked til chaufføren, når jeres barn ikke skal køre med.
Børnehaven vil ligeledes gerne have besked om ændringer i barnets fremmøde.

Der kan ske ændringer i kørselstiderne, når der er sygdom, feriedage, ændring i børnegrupperne m.v.

Ved aflysning af kørsel ved glatføre får I besked af chaufførerne samt oplysning via Radio Sydhavsøerne.
Kontaktpersonen udleverer principper for kørsel samt ved glatføre.

Der kan medbringes et hjælpemiddel pr. barn. Der kan, af sikkerhedsårsager, være perioder, hvor det ikke er muligt at medbringe hjælpemidler.

Kørselsgodtgørelse hvis du selv kører dit barn
Har man mindre end 5 km. til Solsikken udbetales der ikke kørselsgodtgørelse.

Har man mere end 5 km. til Solsikken udbetales der kørsel efter lav takst for det antal kilometer, der ligger ud over 5 km.

(udregningen er antal km. til Solsikken minus 2 x 5 km. x gældende takst).
Hvis forældrene både afleverer og afhenter barnet i Solsikken, foretages
beregningen 2 gange.

Der skal ikke søges om kørselsgodtgørelse, men Solsikken skal have oplysning om det kontonummer, hvortil godtgørelsen skal indbetales.

Procedure og skema for udbetaling af befordringsgodtgørelse kan ses i bilag nederst på denne side.