Sygdom

                                               

Det kan for børns vedkommende volde vanskeligheder at afgøre, om de er syge eller raske, og afgrænsningen må ofte bero på et skøn. En rettesnor er, at et barn ikke kan anses for at være rask, medmindre det er feberfrit, almen tilstanden upåvirket og at barnet kan deltage i almindelige aktiviteter. Hvis barnet møder i institutionen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Samtidigt vil det let kunne medføre, at andre børn blive syge, så der er mange hjem, der bliver berørt. Hvis barnets almene tilstand ændres i løbet af dagen, bliver I kontaktet.

Skrivelse om smitsomme sygdomme ligger som bilag nederst på siden.

Guldborgsund Kommunes fælles retningslinjer for bl.a. sygdom findes ved at klikke her .

 
Medicin i børnehuset
I børnehuset giver vi kun medicin udskrevet af læge, med nøjagtige anvisninger om dosering mm. Medicinen skal være i original emballage.

Når Jeres barn starter i børnehuset udleveres papirer vedr. medicingivning. Disse udfyldes og afleveres. De ligger også som bilag nederst på siden. 

Skrivelse om medicingivning i daginstitutioner er vedlagt som bilag nederst på siden.