Forældresamarbejde

Forældresamarbejde
Vi lægger vægt på et godt og gensidigt forældresamarbejde, hvor vi er ligeværdige samarbejdspartnere. Barnets muligheder for en optimal udvikling styrkes bedst ved at skabe en fælles opfattelse af barnets potentialer og behov. I ved mest om jeres barn og har dermed en viden, som er af afgørende betydning for medarbejdernes indsats. Medarbejderne har en viden om specialpædagogik og dermed en viden, I kan få gavn af.
Der afholdes derfor målmøde hvert halve år.. Der udarbejdes beskrivelse af barnet, og i dialog med jer inviteres relevante samarbejdspartnere. Vi bruger til disse møder GUSA dialog som værkstøj til at fastsætte mål for kommende 6 måneder. Målene sættes i samarbejde.

I Børnehuset er MitGuld måden hvorpå megen kommunikation foregår. Der bliver lagt billeder op fra børnenes dagligdag, vi sender informationer og invitationer ud denne vej. Ferietilmelding gøres også via MitGuld. Via MitGuld kan I skrive beskeder til personalet og de kan skrive til Jer. 

I er som forældre meget velkomne til at deltage i børnehavelivet.
 
Forældrebestyrelse
Forældrebestyrelsen består af 4 forældre valgt af forældrekredsen i børnehaven.

Forældrebestyrelsen er forældrenes talerør overfor børnehaven og har indflydelse på anvendelse af budgetrammen indenfor de af Guldborgsund Kommunes fastsatte retningslinier, principper for Solsikkens arbejde samt indstillingsret til Guldborgsund Kommune i forbindelse med ansættelse af personale.

Ud over bestyrelsens medlemmer vælges 4 suppleanter for forældrereprænsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. 1. suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder herfra som følge af, at tilknytningsforholden til Solsikken ophører eller anden opstået situation.

Der afholdes 4-6 møder om året. Desuden deltager der medarbejderrepræsentanter samt lederrepræsentant i møderne. 

Som bilag nedenunder er vedtægter og forretningsorden for forældrebestyrelsen i Solsikken.