Når barnet er visiteret

Når barnet er visiteret til Solsikken bliver familien kontaktet af en af Solsikkens småbørnsvejledere for at finde ud af hvilken stue der er bedst for barnet.
Vejlederen observerer barnet i dagtilbud eller hjemme.

Efterfølgende bliver familien kontaktet af barnets kommende kontaktpædagog og det første besøg planlægges. 

Det første besøg skal afdække praktiske oplysninger, afklare forventninger samt formidle viden om stuen og huset. Der aftales indkøring af barnet samt vi sikrer at stuen er forberedt til at modtage barnet og familien bedst muligt.