Hvad laver vi

Vi tilstræber en aktiv hverdag med leg og læring for både børn og voksne.
Her tager vi udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter så hverdagen er forudsigelig.

Vores dagligdag bruges til målrettede aktiviteter så som massage, motorik, sanseoplevelser, ud af huset, legeplads og meget mere.
Der lægges vægt på et miljø, hvor barnet oplever samvær og samspil med andre børn og voksne, så legen tilgodeser og styrker det enkelte barns udvikling.
Der er hjælpemidler til rådighed til støtte for børnenes fysiske og kommunikative udfoldelsesmuligheder.

Vi arbejder meget for at tilgodese hvert barns specielle behov, f.eks. er der efter frokost nogle børn der hviler og andre der hygger sig med stille aktiviteter ude og inde.

Inden børnene skal hjem, samles de på stuerne, får noget at drikke, spiser frugt og snakker om, hvad de skal resten af dagen.