AFLASTNINGSENHEDEN

To hverdage i ugen og i hver anden weekend er vi klar til at tage imod børn.
Det foregår i børnehavens lokaler eftermiddag, aften og nat om hverdagen og i to sammenhængende døgn i weekenden. Der er ansat pædagoger og medhjælpere. Der er vågen nattevagt.

Aflastningen giver barn, forældre og søskende mulighed for at skabe større livskvalitet og bedre udvikling for hele familien.

Det er vigtigt for børn at de føler sig trygge og kan overskue hvad der foregår. Derfor opbygger vi et struktureret og forudsigeligt miljø med en fast rytme. Sammen med forældrene skaber vi et tilbud til det enkelte barn, der ligger så tæt op ad de hjemlige forhold som muligt.

Vi bruger flere former for kommunikation, når vi præsenterer børnene for nye aktiviteter. Især visuelle kommunikationsmetoder med foto og genstande samt tydelig, konkret tale.

Lege og aktiviteter tilrettelægger vi, så de svarer til barnets udvikling og interesser og vi inddrager det enkelte barn i samvær med andre. Børnene er også med i daglige gøremål som at bage og lave mad.

Vi præsenterer børnene for dagligdags fritidsaktiviteter, som at være i svømmehallen, tage på biblioteket, købe ind, gå i skoven, tage til vandet, komme ud og spise eller cykle en tur.

Institutionens busser bliver brugt til oplevelser uden for huset.