Visitation

Ønsker du et barn visiteret til Solsikken, kan du hente visitationsskemaer nederst på denne side under bilag.

Herefter bliver barnet visiteret af visitationsudvalge.

Visitation til børnehaven/aflastningsenheden
Der er forskellige aftaler med de enkelte kommuner, men for alle kommuner udenfor Guldborgsund gælder det, at der skal fremsendes et visitationsskema, hvor der er en samlet beskrivelse af barnet og dets hidtidige forløb samt begrundelse for indstilling.

Visitation fra øvrige kommuner
Visitationsskema for børn fra øvrige kommuner kan hentes nederst på denne side under bilag.

Visitation fra Guldborgsund kommune
Ved visitation fra Guldborgsund kommune skal der anvendes et internt skema.
Skemaet kan findes nederst på denne side under bilag.

Ved tvivlsspørgsmål om visitation er du velkommen til at kontakte børnehaven Solsikkens, institutionsleder Susan Rasmussen på telefon 5473 2730 eller suras@guldborgsund.dk