KOMPAS

I Børnehuset arbejder vi med KOMPAS ligesom alle andre daginstitutioner i Guldborgsund kommune. 

KOMPAS betyder:

Kvalitet i dagtilbud

Omsorg for det enkelte barn

Mål, refleksion og evaluering

Planlagte aktiviteter

Anerkendelse og relationer

Samspil i fællesskaber

 

Børnene deltager i KOMPAS grupper hvor der arbejdes med forskellige mål, alt sammen ud fra et fælles emne og tema.

KOMPAS kalenderen for Børnehuset ligger herunder som bilag. Her kan du som forældre, kort læse om hvordan vi arbejder og hvordan I kan understøtte læringen hjemme.